Слободен пристап до информации
пронајди

Транспарентност во финансирањето на политичките партии - Годишен извештај

Подготвил: Транспарентност Македонија Во соработка со Фондација отворено општество – Македонија Уредници: Искра Андреева, Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска Издавач: ФООМ, 2011