Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди

Повик за регионални истражувачки предлог проекти во област на општествени науки

Универзитетот од Фрибург, Швајцарија, објави Повик за регионални истражувачки предлог проекти во област на општествени науки, 2013.

Повикот е објавен во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражувањето, која е финансиски поддржана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка.

Фондацијата Отворено општество – Македонија e партнер на Универзитетот од Фрибург и координатор на програмата во Македонија.

Повикот е објавен на следниот линк:
http://rrpp-westernbalkans.net/en/research/Calls.html

Клучни зборови

| ппир