Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Јавно здравство
пронајди
Јавно здравство

Обука за застапување и влијание врз политики

[Oct 24 2013 ] Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ), Програма за јавно здравство, во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), поддржани од Иницијативата за медиуми и здравство – Њујорк, организираше тридневна обука за застапување и влијание врз политики. Настанот се одржа во периодот 25-27 октомври 2013, Скопје.

Јавно здравство

Работилница - Од мониторинг во заедницата и применета анализа на буџет до подобрување на имунизација на децата Роми

[Oct 6 2012 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија(ФООМ), во партнерство со Мрежната програма за јавно здравство од Њујорк, организира дводневна работилница - Од мониторинг во заедницата и применета анализа на буџет до подобрување на имунизација на децата Роми. Настанот ќе се одржи во период 4-6 октомври 2012, хотел Милениум, Охрид.

Јавно здравство

Работилница - Користење на медиумите во застапувањето за промени насочени кон унапредување на здравјето на Ромите

[Sep 13 2012 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија(ФООМ), во партнерство со Мрежната програма за јавно здравство од Њујорк, организира дводневна работилница - Користење на медиумите во застапувањето за промени насочени кон унапредување на здравјето на Ромите. Настанот ќе се одржи во периодот 11-13 септември 2012, хотел Метропол, Охрид.

Јавно здравство

Mеѓународен семинар

[Jul 8 2012 , Охрид] Фондацијата Отворено општество – Македонија(ФООМ), во партнерство со Програмата за право и здравство и Програмата за здравјето на Ромите, Фондација Отворено општество, Њујорк, организира меѓународен семинар „Правно застапување за здравствените права на Ромите“. Настанот ќе се одржи во периодот 9-11 јули 2012, хотел Метропол , Охрид.