п а р т н е р и
Архива
пронајди

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА „КУЛТУРА И ПОЛИТИКА“

Фондацијата Отворено општество – Македонија објавува повик за 50 учесници на oбука „Култура и политика“, која има за цел на претставниците на граѓанските организации/неформални групи/поединци да им обезбеди пошироки познавања на темите „Култура и политика“, „Уметност и моќ“, „Култура на режимот“ и „Култура на отпорот“.

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОСУМ ЛИЦА ВО ПРОЕКТНАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА EAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE ВО СКОПЈЕ

The East-West Management Institute (EWMI) is currently hiring staff to implement a new project in Macedonia funded by the United States Agency for International Development (USAID). The Civic Engagement Project will support Macedonian civil society through strengthening the influence of civil society organizations (CSOs) and sustained youth engagement.

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЈАВНИ ДОКУМЕНТИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ СО АКЦИСКИ ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР“

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) има потреба од експерт за мониторинг на јавни политики кој ќе спроведе обуки за мониторинг на јавни документи на тимот за мониторинг во рамките на Секретаријaтот на НМСМ.

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕДУКАТИВНИ ОБУКИ ЗА МЛАДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ПОДДРШКА НА СТАРТ АП БИЗНИСИ ЗА МЛАДИ“

Knowledge Center за потребите на Општина Струмица во партнерска соработка со Фондацијата Отворено Општество - Македонија, како дел од локалната Стратегијата за млади 2015-2020 на општина Струмица, со Акциски план за млади 2015-2017 година, во рамките на проектот „Поддршка на старт ап бизниси за млади” објавувa јавен повик за пријавување на кандидати за учество на едукативни обуки за млади за реализација на проектот „Поддршка на старт ап бизниси за млади”.

Прочитај повеќе

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА, НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ, КОАЛИЦИИ И ЛОКАЛНИ АКТИВИСТИЧКИ ЈАДРА

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објавува конкурс за доделување грантови за здруженија, неформални групи, коалиции и локални активистички јадра кои преку своите проекти ќе придонесат кон зајакнување и мобилизација на граѓаните за подобрување на демократските практики на локално и национално ниво.

Прочитај повеќе

Прва  Претходна  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Следна  Последна