R a d i o O h r i d

 

89.0 MHz 98.8 MHz

Radio vesti (real audio format) od poslednite pet dena.

Download 14.3.2008.ra 17.3.2008.ra 18.3.2008.ra 19.3.2008.ra 20.3.2008.ra
Stream 14.3.2008
petok
17.3.2008
ponedelnik
18.3.2008
vtornik
19.3.2008
sreda
20.3.2008
cetvrtok

Radio Ohrid e formirano 1957 godina. Denes emituva 24 casovna programa, od koi 15 casa se od sopstvena produkcija. Ja pokriva teritorijata na nekolku opstini i del od Albanija so okolu 150000 ziteli.

Za slusanje na vestite potreben e RealPlayer verzija 5 koj moze da se najde ovde.

 

telefoni: +389 46 265 505 studio
262 475 redakcija
261 478 faks/modem