Децентрализација
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Мониторинг на спроведувањето на децентрализацијата

Компаративна анализа за работењето на општините за 2004 – 2008

Мониторинг на спроведувањето на децентрализацијата

Периодичен извештај, октомври 2006 – март 2007 (изданија на македонски и на англиски јазик)

Мониторинг на децентрализацијата

Локално финансирање и урбанистичко планирање (октомври 2006 – март 2007)

Корумпирани градови

Практичен водич за спречување и справување со корупција(изданија на македонски и на албански јазик)