Децентрализација
пронајди

Реалност или (само) надлежност?

Подготвил: Центар за развој на локалната демократија
Уредници: Фани Каранфилова – Пановска, Кире Миловски, Ана Медарска – Лазова 
Издавач: ФООМ, 2011