Децентрализација
пронајди

Прирачник за специфични клучни области во однос на најдобриот менаџмент и функционирање на единиците на локалната самоуправа

Автори: Алкис Циклис, Пинелопи Страпацаки, Стилијанос Захариас, Караламбос Панариос. Коавтори: Гене Бундовски, Роберт Димитровски
Издавачи: УНДП и ФИООМ, 2005