Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ - Дванаесетти квартален извештај

Автори: Вања Михајлова, Сабина Факиќ, Герман Филков, Дамјан Шишковски и Елена Ристевска
Издавач: ФООМ, 2012