Конкурси
пронајди

КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ 3 (ТРИ) ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објавува конкурс за ангажирање 3 (три) лица за реализација на проектни активности во траење од 18 месеци, за следниве позиции:
- проектен менаџер (проект: Пристап до правда во Македонија)
- проектен менаџер (проект: Граѓанско учество за локална демократија) и
- проектен координатор (проект: Граѓанско учество за локална демократија). Клучни зборови

| општини