Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ВТОРАТА ФАЗА ОД КОМПОНЕНТАТА НАЦИОНАЛЕН ДИJАЛОГ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ ВО МАКЕДОНИЈА

Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражување во Западен Балкан (РППИ) започна со имплементација на втората фаза од компонентата Национален диjалог за унапредување на јавните политики во Македонија. Целта е да се подготви нов финансиски модел кој ќе ја поддржи истражувачката заедница односно научното истражување во Македонија и ќе ги унапреди квалитетот, ефикасноста и влијанието на научноистажувачките активности.Главните активности се насочени кон: а) истражување/анализа за македонските и други меѓународни практики и финансиски модели, б) организирање на јавни дискусии и дебати, в) застапување на дефинираните препораки, г) развој и јавна презентација на финансискиот модел за поддршка на научноистражувачки проекти.

Времетраењето на проектот е до септември 2016, а ќе биде спороведен во соработка со истражувачки организации поддржани од РППИ, експерти и клучни чинители одговорни за унапредување на политиките  во област на општествените науки.


Клучни зборови

| ппир