Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017
пронајди

4-та ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НОВО СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

Четвртата јавна консултација за ново студентско организирање ќе се одржи во Скопје на 21 ноември 2017 година (вторник), во 12 часот, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во старата сала на ННС. Во текот на овие консултации студентите ќе можат да ги споделат своите очекувања и ставови за студентското организирање во Македонија, да дадат свои препораки и мислења, како и да се запознаат со предлог моделите кои ги застапуваат неколку засегнати страни.

Говорници на настанот ќе бидат:
Марија Хорват, БЕСТ
Моника Митева, АИЕСЕК
Стефан Дојчиновски, Студентски пленум
Тамара Велковска, Европска асоцијација на студенти по право (ЕЛСА)
Мартина Илиевска, Младински образовен форум (МОФ)

По завршувањето на говорите е предвидена дискусија со публика, преку која ќе се извлечат забелешките и коментарите од присутните млади и членови на академската заедница во вид на препораки. По завршувањето на јавните консултации ќе се изработи еден документ кој ги инкорпорира сите предлози кои произлегле од дискусиите и ќе биде доставен и презентиран пред надлежните институции, со цел да влезе во Законот за високо образование.

Консултациите се во организација на Младински образовен форум и Фондацијата Отворено општество – Македонија, а досега се спроведоа во Штип, Тетово и Битола.

Сите заинтересирани студенти и останатите членови на академската заедница можат да присуствуваат на консултациите и да ги дадат своите ставови за тоа какво студентско организирање заслужува македонскиот студент.

поврзани новости

нема поврзани новости