Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди
Општина по мерка на граѓаните

ЈАВНИ РАСПРАВИ ПО ЧЕТИРИ НАЦРТ-АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

[May 22 2015 ] На 26 мај 2015 година (вторник) и на 27 мај 2015 (среда), со почеток во 10 часот, во Домот на АРМ во Струмица, ќе се одржат јавни расправи по четири Нацрт-акциски планови за локалните стратегии на Општина Струмица и тоа за образование, млади, соработка со граѓанскиот сектор и за социјална заштита.

Општина по мерка на граѓаните

ЈАВНИ РАСПРАВИ ПО ЧЕТИРИ НАЦРТ-АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

[May 20 2015 ] На 27 мај 2015 година (среда) и на 28 мај 2015 (четврток), со почеток во 10 часот, во хотел Импексел-2 во Скопје, ќе се одржат јавни расправи по четири Нацрт-акциски планови за локалните стратегии на Општина Центар и тоа за образование, млади, соработка со граѓанските организации и за социјална заштита.

Општина по мерка на граѓаните

ЈАВНИ РАСПРАВИ ПО ЧЕТИРИ НАЦРТ-АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ НА ОПШТИНА СТРУГА

[May 18 2015 ] На 21 мај 2015 година (четврток) и на 22 мај 2015 (петок), со почеток во 10 часот, во хотелот Дрим во Струга, ќе се одржат јавни расправи по четири Нацрт-акциски планови за локалните стратегии на Општина Струга и тоа за образование, млади, соработка со граѓанските организации и за социјална заштита.

Општина по мерка на граѓаните

Обука „Подобро разбирање на ЕУ и пристап до европските фондови (ИПА и програми на Унијата)“ во Струмица

[May 26 2014 ] Фондацијата Отворено општество - Македонија и Македонскиот центар за европско образование на 28, 29 и 30 мај 2014 година, во хотелот „Глигоров“ во Струмица, ќе одржат обука „Подобро разбирање на ЕУ и пристап до европските фондови (ИПА и Програми на Унијата)“ наменета за вработените во администрацијата и членовите на Советот на Општина Струмица и за претставници на граѓанскиот сектор од Струмица.

Општина по мерка на граѓаните

ОБУКА „ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ НА ЕУ И ПРИСТАП ДО ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ (ИПА И ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА)“ ВО СКОПЈЕ

[May 19 2014 ] Фондацијата Отворено општество - Македонија и Македонскиот центар за европско образование на 21, 22 и 23 мај 2014 година во ГЕМ клубот во Скопје ќе одржат обука за „Подобро разбирање на ЕУ и пристап до европските фондови (ИПА и Програми на Унијата)“ наменета за претставници на граѓанскиот сектор од општина Центар.