PO DOLINATA NA REKATA RADIKA

 

po dolinata na Radika

po dolinata na Radika

                      Radika e edna od najubavite reki vo na{ata zemja. Taa e mileni~ka za sportskite ribolovci i za site onie koi  sakaat ~ista reka. Izvira na 2200 metri nad morska viso~ina pod Vraca. Od izvorot do utokata vo Debarskoto Ezero e dolga 67 km. Na ovoj pat taa prima ~etiri pritoki i toa: Ribnica, Mavrovska, @irovni~ka, i Mala reka.Radika e biser me|u rekite vo na{ata republika. Ima ~ista, bistra i studena voda so izgled na temnozelena boja {to e posledica od kalcium  karbonatot vo nea.

Dolinata na Radika e edna od najatraktivnite i naj`ivopisnite kawonski dolini vo na{ata zemja. Kawonot go gradela miljoni godini probivaj}i se me|u planinskite strani na Bistra i Stogovo na Istok i Korab i De{at na zapad.

   Radika e edinstvena reka BIFURKACIJA vo na{ata zemja, koja dava voda na dva sliva Jadranski i Egejski sliv. So kanali del od vodite na Radika se nosat vo Mavrovskoto Ezero i go polnat so voda, a od tuka so podzemni tuneli vo Vardar. Tuka e izgradena HC "Vrben". Po dolinata na rekata Radika od damne{ni vremina naselenieto se zanimavalo so izrabotka na predmeti od drvo ukraseni so rezba kade podocna rezbarstvoto dostignalo visok  umetni~ki kvalitet.

ribolov na Radika

ribolov na Radika

Kuriozitet na dolinata na Radika pretstavuva narodnata originalna arhitektura na selskite ku}i vo Bitu{e, Jan~e, Gari, Lazaropole idr. Okolinata na Radika izobiluva so bogat rastitelen i `ivotinski svet.

bawa "Kosovrasti"-reka Radika

bawa "Kosovrasti"-reka Radika

Od dive~ot ima srni, divi sviwi, divokozi, me~ki, risovi, volci, lisici i dr. Pokraj ribolovot na pastrmki, postojat mo`nosti za lov na krupen dive~.
    Neposredno nad bregot pri utokata na Radika vo Debarskoto Ezero se nao|a bawata Kosovrasti, poznato lekuvali{te za revmatski zaboluvawa. Toplite 48 S sulfurni i radioaktivni vodi u{te pove}e ja zgolemuvaat privle~nosta kon Radika.

manastir Sv. Jovan Bigorski

manastir Sv. Jovan Bigorski