banerg.jpg (11966 bytes)

Informacii Vozduh Zemja Voda Flora i Fauna Regioni N.Parkovi Otpad Eko-Aktivnosti Eko-Edukacija Galerija

Voved

voda3 14copy.JPG (11050 bytes)

Ve{ta~ki ezera

3AR52.GIF (790 bytes)

 

Tikve{ko ezero

Image12.jpg (16126 bytes)Poslednive nekolku godini aktuelno e i zagaduvaweto na ve{ta~kite ezera vo RM. Na prvo mesto e Tikve{koto ezero, no vo sli~na sostojba e i ve{ta~kata akumulacija Kalimanci, a posledno vreme i ezeroto [pilje. Najalarmantna e sostojbata so zagaduvaweto na Tikve{koto ezero, kade {to spored izvr{enite analizi na negovite vodi kaj seloto Vozarci (po istekot od ezeroto) stru~wacite konstatiraa deka ispituvanata voda e od I V klasa i von klasa.

 

Globi~ko ezero

Image1.jpg (14280 bytes)Blizu selata Ta{maruni{ta - Globo~ica vo dol`ina od 12 kilometri se protega Globo~i~koto ezero, bogato so raznoviden riben fond. No za `al ova ezero e na rabot na ekolo{ka katastrofa, akumulacijata e pretvorena vo deponija - velat `itelite {to `iveat vo negova blizina. Odvratna mirizba se {iri od nego iako nasadija zimzeleni drvja dol` negoviot breg. Dvete divi deponii kaj mostot na Crn Drim kaj selata Lo`ani i Dabovjani, polni so |ubre i razni odpadoci koi seto toa vodat go nosi vo Globo~i~koto ezero. Poradi ovie pri~ini lu|eto se razo~arani i sakaat da go napu{tat seloto. Vreme e ezeroto da se spasi so zaedni~ki sili i da mu se vrati stariot sjaj - apeliraat `itelite na seloto Ta{maruni{ta.

 

 3AR52.GIF (790 bytes)

840.gif (1144 bytes)            841.gif (1161 bytes)

Informacii     Vozduh   Zemja       Voda     Flora i Fauna      Regioni     N.Parkovi    Otpad    Aktivnosti     Edukacija     Galerija        Voved

Copyrightę Ekologija na Makedonija
Dizajnirano od Prostudio