LIRSKI makedonski narodni pesni
Vo lirskite pesni makedonskiot naroden avtor peel za svoite ~uvstva, qubovta kon libeto, kon tatkovinata, kon `ivotot.
NAZAD do Makedonski pesni
NAZAD
NAZAD do Etnologija
NAZAD

NAZAD DOMA