EPSKI makedonski narodni pesni
Vo epskite pesni makedonskiot naroden avtor peel za svoite borci, svoite revolucioneri - heroi vo osloboditelnata borba. Opeani se brojni po`rtvuvani Makedonci, herojski nastani.
NAZAD do Makedonski pesni
NAZAD
NAZAD do Etnologija
NAZAD

NAZAD DOMA