Makedonskite narodni pesni
Makedonskata narodna muzika, karakteristi~na po sekoj nejzin element, kako po instrumentite, taka i po ritmovite, melodiite sekoga{ uspeva da go dopre srceto na slu{atelot. ^ijte i doznajte pove}e od i za Makedonskite narodni pesni:
NAZAD do Etnologija
NAZAD

NAZAD DOMA