"Makedonsko devoj~e"
Makedonsko devoj~e,
kitka {arena,
vo gradina nabrana
dar podarena,

ref:
Dali ima n'ovoj beli svet
poubavo devoj~e od Makedon~e?
Nema, nema ne }e se rodi
poubavo devoj~e od Makedon~e.

Koga kosi raspleti
kako koprina
li~na e i poli~na
od samovila.

ref: .....

Koga pesna zapee
slavej natpee,
koga oro zaigra
srce razigra..

ref: .....

Exclusively for you
the music of
"Makedonsko devoj~e"
(1.95 MB) .WAV file,

Performed by Tomovska-Mancevski duo.


BACK to Lyric songs
NAZAD
BACK to Macedonian songs
NAZAD
BACK to Ethnology
NAZAD

BACK HOME