Bistri vodi

    Makedonija raspolaga i so golem broj na reki. Najgolema i najpoznata reka e Vardar, so dol`ina od 388 km (vo R.Makedonija e dolga 300 km). Izvira kaj seloto Vrutok vo jugoisto~nite padini na [ar-planina, a se vleva so {iroka delta vo Solunskiot zaliv. Posebno interesni se nejzinite klisuri: Demir Kapiskata, Vele{kata, Taorskata i Dervenskata. Vo Vardar se vlivaat i najgolemite makedonski reki:Crna reka, Bregalnica, Treska, P~iwa, Lepenec i Babuna. 

    Ne mo`e da se zboruva za rekite vo Makedonija, a da ne se spomene rekata Radika, desna pritoka na Crn Drim. Ovaa reka impresionira so bistrite planinski vodi, mnogubrojnite brzaci, so zavidnoto bogatstvo pastrmka i dlabokata klisuresto-kawonska dolina. So svojata ubavina posebno plenuva klisurata Bari~, okolinata na manastirot Sv.Jovan Bigorski i okolinata na seloto Strezimir. Prekrasni ambienti dolovuvaat i klisurite na pritokite na Radika: Axina, Mavrovska, Gali~ka, Mala reka, Ubav potok, [tirovica, Ribnica i Rostu{ka reka.