elogo_gore.gif (14230 bytes)
elogo_dolu.gif (13108 bytes)

English version - Makedonska verzija

prazno.gif (807 bytes)
XI Век
XII Век
XIII Век
XIV Век
XV Век
XVI Век

Историјат

Мапа на сајтот

prazno.gif (807 bytes)

Изработено од

Стеван Трајкоски
&
Дијана Арсовска

prazno.gif (807 bytes) Да се застане пред икона е како да се стои под отворено ѕвездено небо.

Во иконите се има свое значење - уметничко, суштинско, сакрално. Видот на дрвото, големината на штицата, составот на подлогата и лакот, боите, изразот, „недостигот“ на перспектива, ништо не е случајно. Како и создавањето на светот, сликањето на иконите започнува со светлина - златниот фон, од кого, како од морето на возвишена благодет во дословна смисла се раѓаат иконичките образи.

Тие не се само уметнички дела, туку и сведоштво: живо катче за исконската мудрост кое немо говори за неразделната вткаеност на телото во духот и духот во телото.

Како творечка традиција во православието иконата има повеќесјолно значење кое средишно место му дава на човекот како на слика Божја. Сакралноста на иконите не може да се изрече со збор или да се улови со објективот. Незаменлив е мигот на средбата со нив.

 


Материјалот презентиран на овој сајт потекнува од монографијата „Иконите во Македонија“ од Коста Балабанов, во издание на „Табернакул“ - Скопје.


Top

Icons of Macedonia

Webmaster