Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

ДЕКЕМВРИСКА БАЈКА

Петнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Европски розови облачиња (European Pink Clouds)

Компаративна анализа на извештаите на Европската комисија 2009-2012

БРАК ОД ИНТЕРЕС?!

Четиринаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Гласот на граѓаните

Истражување за задоволството на граѓаните од општинските услуги во РМ - Извештај 2012

Локалниот и регионалниот развој во РМ : Ниту локален ниту регионален

Следење на процесот на децентрализација на локалниот економски развој во РМ - Извештај 2011

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ

Четиринаесетти квартален извештај

Прва  Претходна  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Следна  Последна