Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Од диктатура до демократија

Концептуална рамка за ослободување

Проект за образование на Роми

Извештај од евалуацијата на учинокот

Парите во политиката : Годишен извештај

Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Индекс на рационалност 9

Издавач: Центар за граѓански комуникации

НАДМИНУВАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ТАЈНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА

Извештај од спроведеното истражување за правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во Македонија

КАКО ДА СТАНАТ ВАЖНИ ДОКАЗИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА

Водич за јавно застапување во државите во транзиција

Фискалната децентрализација во РМ: Прогрес има, но сè уште сме далеку

Мониторинг и анализа на фискалната децентрализација во РМ Извештај 2012

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Следна  Последна