Бесплатна правна помош
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Бајка или реалност!? Бесплатната правна помош во Република Македонија

„Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за 2011 год.“

Прва  Претходна  1  2