Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Мониторинг на спроведувањето на децентрализацијата

Периодичен извештај, октомври 2006 – март 2007 (изданија на македонски и на англиски јазик)

Две години подоцна...

Извештај за учебната 2005/6 година

Мониторинг на децентрализацијата

Локално финансирање и урбанистичко планирање (октомври 2006 – март 2007)

Корумпирани градови

Практичен водич за спречување и справување со корупција(изданија на македонски и на албански јазик)

Прирачник за управување со невладини организации

(издание на македонски и на албански јазик)

Прва  Претходна  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Следна  Последна