Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Лисабон - Скопје - Атина

Трет извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Спречување војна во Македонија

превентивна дипломатија за 21 век

Долг е патот до општество базирано на знаење

Македонското образование во светло на реперите и индикаторите за „Образование и обука 2010“ - Програма за работа на Европската комисија

Прва  Претходна  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Следна  Последна