Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Република Македонија

Централизирана (фискална) децентрализација

Прави ли владата споменик од ЕУ

Четврти извештај од следењето на процесот на пристапување на македонија во ЕУ

Прва  Претходна  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Следна  Последна