Изданија на ФООМ
пронајди
Печатени верзии на изданијата можат да се набават во канцелариите на ФООМ

Напредок или стагнација

Извештај од следењето на децентрализацијата во областите локално финансирање, образование и урбанизам за 2010 година

Гласот на граѓаните

Истражување за задоволството на граѓаните од општинските услуги во Република Македонија - Извештај 2011

Рибарски приказни

Девети извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Преродбата ги јаде своите чеда

Осми извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Тешкото од ЕУ

Десети извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Прва  Претходна  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Следна  Последна