Некатегоризирано
пронајди

Препораки за стандарди за ИКТ во државната управа

Автор: Мирослав Јовановиќ 
Издавач: ФИООМ во соработка со 
Фондација Метаморфозис, 2007

поврзани новости

нема поврзани новости