Некатегоризирано
пронајди

Прирачник за оценување на државните службеници во Република Македонија

(издание на македонски и на албански јазик)

Автори: Александар Голев и Николина Тошанова 
Издавач: ФИООМ, 2006

поврзани новости

нема поврзани новости