Некатегоризирано
пронајди

Системска анализа на законската рамка и соработката меѓу надлежните институции во борбата против организираниот криминал

Автори: Тодор Витларов, Гордан Калајџиев, Миодраг Лабовиќ и Трпе Стојановски
Издавач: ФИООМ, јуни 2005

поврзани новости

нема поврзани новости