Некатегоризирано
пронајди

Општи податоци за состојбите со ИКТ во Р.Македонија 2003-2004

Уредник: Бардил Јашари
Изадавач: ФИООМ 2004

поврзани новости

нема поврзани новости