Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Мониторинг на јавните набавки на локално ниво

Извештај бр. 2

Издавач: Центар за граѓански комуникации, 2013

поврзани новости

нема поврзани новости