Некатегоризирано
пронајди

Македонската лустрација (1999-2012 година)

Настани, изјави, наслови Примена на лустрациските прописи

Подготвено од: ФООМ во соработка со:
м-р Жарко Трајаноски во делот Македонската лустрација (1999-2012 година) Настани, изјави, наслови
д-р Фросина Ташевска Ременски, д-р Владимир Пивоваров во делот Примена на лустрациските прописи
Уредници: Данче Даниловска - Бајдевска, Нада Наумовска
Издавач: ФООМ, 2012