Слободен пристап до информации
пронајди

Право на слободен пристап до информации од јавен карактер

Автори: Д-р Ана Павловска-Данева, М-р Елена Давитковска
Издавач: Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2010