Децентрализација
пронајди

Децентрализација во стагнација

Автори: Георги Христов, Јане Вртески, Наташа Илијева–Ацевска – Центар за развој на локалната демократија
Уредници: Фани Каранфилова – Пановска, Кире Миловски, Александар Стојановски
Издавач: ФООМ, 2011