Децентрализација
пронајди

Нови тешкотии за „староседелецот“ во локалните надлежности

Автори: Георги Христов, Јане Вртески, Наташа Илијева–Ацевска – Центар за развој на локалната демократија
Уредници: Фани Каранфилова – Пановска, Кире Миловски, Александар Стојановски 
Издавач: ФООМ, 2012