Децентрализација
пронајди

Следење на процесот на децентрализација во РМ

Подготвил: Центар за развој на локалната демократија
Уредници: Фани Каранфиловска Пановска, Кире Миловски, Ана Медарска
Издавач: ФИООМ, 2011