Децентрализација
пронајди

Сеопфатна рамка и шема за оптимален модел на организирање, функционирање и управување за шесте пилот-општини

Автори: Алкис Циклис, Пинелопи Страпацаки, Стилијанос Захариас, Караламбос Панариос; коавтори: Гене Бундовски, Роберт Димитровски
Издавачи: УНДП и ФИООМ, 2005