Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Индекс на рационалност 1 и 2

Автори: Герман Филков, Сабина Факиќ, Дамјан Шишковски 
Уредници: Фани Каранфилова – Пановска, Кире Миловски, Ана Медарска – Лазова 
Издавач: ФООМ, 2011