Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ - Девети квартален извештај

Автори: Сабина Факиќ, Герман Филков, Вања Михајлова, Д-р Никола Тупанчески,
Драгана Кипријановска, Дамјан Шишковски и Елена Ристевска
Издавач: ФООМ, 2011