Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ - Шести квартален извештај

Автори: Сабина Факиќ, Герман Филков, Вања Михајлова, Никола Тупанчески,
Дамјан Шишковски и Елена Ристевска
Центар за граѓански комуникации, Скопје
Издавач: ФИООМ, 2010