Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Годишен извештај од Мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 2009

Автори: Центар за граѓански комуникации, Скопје - Сабина Факиќ, Герман Филков, Дарко Јаневски, Вања Михајлова, Мирослав Трајановски, Игор Мојаноски и Елена Ристевска
Издавач: ФИООМ, 2009