Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ
пронајди

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ - Прв квартален извештај

Подготвил: Центар за граѓански комуникации, Скопје 
Уредници: Фани Каранфилова - Пановска, Кире Миловски 
Издавач: ФИООМ, 2009