Бесплатна правна помош
пронајди

Бајка или реалност!? Бесплатната правна помош во Република Македонија

„Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за 2011 год.“

Бајка или реалност!?
Бесплатната правна помош во Република Македонија
„Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за 2011 год.“
Автори: Жарко Хаџи-Зафиров, Гоце Коцевски
Коавтор: Емир Прцановиќ (“Бесплатната правна помош во Република Македонија, набљудувана однадвор”)
Издавач: ФООМ, 2012

Клучни зборови

| право