Конкурси
пронајди

Конкурс за доделување ад-хок грантови

usaidfosm


Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објавува конкурс за доделување ад-хок грантови на граѓански организации во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Проектот обезбедува поддршка за граѓанското општество за поттикнување демократски реформи. Проектот е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

Целта на конкурсот е да обезбеди поддршка за граѓански организации од Република Македонија преку доделување ад-хок грантови за акции на граѓански организации или неформални групи кои адресираат актуелни проблеми на локално, регионално или национално ниво (грантови во износ помеѓу 2.000 и 10.000 американски долари).

За сите грантисти ФООМ ќе овозможи обуки и консултации врз основа на нивните специфични потреби и меѓусебно поврзување.

Со овој конкурс ќе се поддржат предлог проекти кои се иновативни и ќе постигнат видливо влијание и кои:
• директно ги поддржуваат целите на Проектот на УСАИД за граѓанско општество;
• покажуваат посветеност кон вклучување на граѓаните и ефективни стратегии за ангажирање или мобилизирање на граѓаните;
• нудат креативни и ефективни стратегии за пристап до информации и придонес кон политиките;
• применуваат, кога е соодветно, стратегиско користење на медиумите во промоција на целите;
• промовираат интегрaтивен пристап со фокус на етникумите и родот;
• градат партнерства и коалиции, посебно кога се обработуваат тешки реформски прашања.

Нема рок за поднесување на пријавите.

Пријавите може да се поднесуваат секој работен ден и за нив ќе се одлучува континуирано.

Повикот е отворен до 31 август 2013.

Пријавите треба да се поднесат во ФООМ на бул. Јане Сандански 111, 1000 Скопје.