Конкурси
пронајди

Повик за учесници во школата за активно граѓанство

usaidfosmforum


Школата за активно граѓанство се организира за млади, претставници на граѓански организации и неформални групи, со цел да им обезбеди неопходно знаење и вештини за реализирање граѓански иницијативи.

Во рамки на Школата за активно граѓанство, Форум-Цeнтар за стратегиски истражувања и документација (Форум–ЦСИД) објавува повик за трета група учесници кои ќе посетуваат три модули обуки во текот на 2013 година.

Првиот модул ќе се одржи во февруари, вториот во мај, а третиот во декември.

Првиот модул е воведен и тој ќе има за цел да ги запознае учесниците со основните поими и алатки потребни за активно граѓанско учество. Темите што ќе бидат обработувани ќе опфатат:
• Вовед во Поимникот за граѓанско општество;
• Структура на општеството и местото на граѓанскиот сектор;
• Граѓанска иницијатива;
• Граѓанинот, неговото/нејзиното место и можноста за активно учество во јавната сфера (држава, политика, граѓанско општество, медиуми).

Вториот модул ќе биде насочен кон усвојување и развивање практични алатки поврзани со:
• Односи со јавноста и со властите како дел од граѓанскиот активизам;
• Комуникација со медиумите;
• Говорнички вештини.

Третиот модул е еднодневна средба каде учесниците ќе имаат прилика да ги споделат стекнатите искуства со првата и втората група учесници во Школата за активно граѓанство.

Критериумите што треба да ги исполнуваат кандидатите се:
• старосна граница: 18-35 години;
• активно членство во граѓанска организација или неформална група.

При селекцијата на кандидатите предвид ќе биде земен етничкиот и родовиот баланс на групата.

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја биографија (CV) на координаторката на проектот во Форум-ЦСИД, Соња Исмаил, на е-маил: sonja@forum-csrd.org.mk, заедно со писмо за мотивација.

Рокот за пријавување е 31 јануари 2013 година.