Конкурси
пронајди

Објавен повикот за научни трудови за годишната конференција на Регионалната програма за поддршка на истражувањата во Западен Балкан - 2013

Сите заинтересирани млади истражувачи и научници се поканети да аплицираат за учество на годишната конференција на Регионалната програма за поддршка на истражувањата во Западен Балкан која ќе се одржи во Белград, Србија од 23 до 26 мај, 2013 година.

Главни цели на конференцијата:

- Да им пружи можност на истражувачите кои се занимаваат со регионот да се соберат на едно место, да се вмрежуваат, да разменуваат искуства и да дискутираат за нивните истражувачки проекти и резултати;
- Да дискутираат за предизвиците, контрадикциите и амбивалентностите во процесот на трансформација на полето на општествени науки во Балканот;
- Да дискутираат на теми кои би можеле да бидат опфатени, со цел поефективно да се влијае врз развојот на политики со помош на резултатите од научни истражувања.

Погодни кандидати:
Студенти на докторски студии и студенти кои неодамна докторирале (по 2009 година) кои се занимаваат со Западен Балкан, желни да ја презентираат и дискутираат својата истражувачка работа со колегите од регионот и пошироко (особено резултатите од тековните истражувања) во врска со нашата општа тема „Општествени, политички и економски промени во Западен Балкан“.

Поконкретно, трудовите треба да се вклопуваат во една од следниве теми:

1) Полова политика и дискурси
2) Медиумски, политички и општествени дискурси
3) Нови општествени разлики / општествени и економски промени
4) Држави, мрежи и неформалност
5) Миграција, дијаспори и парични дознаки

Трудовите што ќе се презентираат може да опфаќаат општи теми од регионот или да се занимаваат со процесите на промена во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.

Сите заинтересирани кандидати треба да поднесат една PDF-датотека со кратка биографија (максимум 1 страница), резиме од предложениот труд за конференцијата (максимум 300 зборови) и кратко писмо за мотивација (максимум 1 страница) најдоцна до 19 јануари, 2013 г. на delia.imboden@unifr.ch и rrpp@unifr.ch