Конкурси
пронајди

Конкурс за медицински стипендии за Роми за академска/учебна 2012/2013 година

Ромскиот образовен фонд/Програма за стипендирање (РЕФ/ПС) во рамките на Програмата за медицински стипендии за Роми/Roma Health Scholarship Program (RHSP) по трет пат го објавува конкурсот за доделување на медицински стипендии за Роми кои се ученици/студенти на средно стручните медицински училишта/медицински факултети во Република Македонија, со цел да се зголеми бројот на Роми со завршено медицинско образование кои ќе придонесат за унапредување на пристапот до здравствените услуги за Ромите. Финансиските средства за програмата се обезбедени од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) и програмата за Ромско здравје на Фондацијата Отворено општество (ФОО), од Будимпешта. Програмата содржи 4 компоненти: стипендирање, менторство, застапување и медиуми.

Право да конкурираат за стипендија имаат кандидати кои:

• се запишани како редовни студенти/ученици на признати универзитети/училишта во РМ во академската/учебната 2012-2013 год.
• се на додипломски, магистерски или докторски студии
• се државјани на Република Македонија
• исто така може да се пријават и средношколци кои учат во средните медицински училишта во учебната 2012/2013 година.

Забелешка: ќе бидат разгледувани апликациите само на оние кандидати кои ги исполнуваат критериумите за конкурирање, кои аплицирале електронски (on-line) и ги почитувале крајните рокови посочени во упатството за конкурирање.

За доделувањето на стипендиите, РЕФ/РХСП ќе одлучуваат врз основа на следните критериуми: квалитет на апликацијата, академскиот успех, општествена ангажираност, квалитет на препораките, како и врз основа на рангирањето направено од страна на националната комисија за селекција.

Рокот за електронското (on line) пријавување за стипендии е до 15 ЈУНИ 2012.

Ве молиме имајте предвид дека, од оваа година, сите заинтересирани кандидати од Македонија ќе можат да аплицираат исклучиво по електронски пат (on-line): Електронската пријава и детални инфорамции за потребните документи, за процесот на пријавување и селекција, критериуми, и др. можете да ги најдете на веб страната: https://gms.romaeducationfund.org/REF-AMS/login.html?d=1&lang=mac

Подетални информации и објаснувања поврзани за конкурсот медицински стипендии на Роми можете да добиете во ФООМ,

лице за контакт Ајсел Мемет, тел: 02 2444 488 моб. 071/232-861
е-mail: ajsel.memet@soros.org.mk.