Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017
пронајди

КОНСУЛТАТИВНА СРЕДБА ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО ГРАНТИСТИ


На 05.06.2017 во просториите на ГЕМ клубот се потпишаа договори за 6 грантови дел од Првиот повик за доделување на грантови од шемата на ре-грантирање која се спроведува во рамките на проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации”, имплементиран од Фондација Отворено општество – Македонија и ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, а финансиски поддржан од Европската унија во рамки на IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015.

Договорите беа склучени со:
1. Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедницата Заеднички вредности;
2. Рурална коалиција – Куманово;
3. Младински образовен форум;
4. Здружение за локална демократија ЦЕНТАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА;
5. Здружение „Регионален центар за одржлив развој“– Кратово;
6. Здружение за одржлив развој ГЕНЕРА Скопје.

поврзани новости

нема поврзани новости